Gweithiwr Cynnwys y Gymuned

dyddiad cau 21 Gorffennaf 2021

Gweithiwr Cynnwys y Gymuned – nid yw’r swydd hon ar gael mwyach

Contract Rhan Amser 12 Mis (16 awr) o 01/09/2021

£10.50 yr awr (£8,736 y flwyddyn)

Pont-y-pŵl

Mae Gobaith i’r Gymuned yn fenter newydd yn Eglwys Sharon, Heol Osborne, Pont-y-pŵl. Mae’n cael ei lansio gan yr eglwys, gyda’r bwriad o’i datblygu’n grŵp dan arweiniad y gymuned i ddatblygu ymatebion ar lawr gwlad i anghenion lleol. O ganlyniad, mae’r prosiect yn bodoli fel atodiad i waith ffydd yr eglwys, ond ar wahân iddo.

Rôl y gweithiwr ymgysylltu â’r gymuned fydd hyrwyddo a datblygu prosiect Gobaith i’r Gymuned Eglwys Sharon. Mae’r swydd dros dro yn un rhan amser 16 awr yr wythnos. Mae’n cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gyfnod cychwynnol o 12 mis (gyda’r posibilrwydd o 2-3 blynedd ychwanegol os bydd ceisiadau am gyllid yn y dyfodol yn llwyddiannus).

Other jobs at Sharon Church

No other jobs at this time

Ddiddordeb?! 

I wneud cais, anfonwch eich CV cyfredol at y gweinidog Mathew Bartlett mathew@sharonchurch.co.uk

Os hoffech chi drafod y swydd hon yn anffurfiol cyn gwneud cais, cysylltwch â Mathew ar 07736035604